Avaluació diagnòstica a 5è.

A l’atenció dels pares de cinquè de primària:

Us informen que aquests darrers dies els alumnes de cinquè de primària han realitzat les proves d’ ”Avaluació diagnòstica ”. En aquestes proves s’han avaluat aspectes de llengua i matemàtiques.

Els resultats d’aquestes proves són per a reflexió interna  de les escoles a fi d’analitzar, valorar i reorganitzar, si cal, la pràctica dels anterior cursos de l’educació de primària i així aconseguir la formació i l’aprenentatge que estableix el curriculum.

                                                          Atentament
                                                         Cap d’estudis