Pàgines

 
ALGUNES PÀGINES WEB QUE US PODEN AJUDAR EN EL TREBALL DEL PROJECTE :  LA TERRA I L'UNIVERS, CAPES DE LA TERRA, FENÒMENS METEOROLÒGICS, ECLIPSIS, ETC.

http://www.edu365.com/aulanet/aracne/htmls/mp/index0a.htm

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/terra.htm

http://www.xtec.cat/~rmolins1/univers/cat/

http://www.xtec.cat/~rmolins1/textos/cat/index.htm

http://cpcancoix3r1213.blogspot.com.es/2012/12/el-planeta-terra.html

http://www.ign.es/ign/flash/mi_amiga_la_tierra/homeTierra.html

http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/b/03/animaciones/a_fb24_00.html

http://www.xtec.cat/~rmolins1/index.htm

http://www.vedrunav.org/PRIM/Coneixement/5/r04.pdf

http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/10/geologia-las-placas-tectonicas.html

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index_atm.htm

http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/el-temps-meteorologic-segons-4art-b-curs-2012-2013/

http://www.xtec.cat/crp-blanes/meteo/ACTIVITATS.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/clima1.htm

http://blocs.xtec.cat/meteorologiaescolajosepgras/tag/experiments/

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1071

http://www.aplicaciones.info/naturales/natura05.htm

http://www.youtube.com/watch?v=eVEwgh4dExg

http://www.xtec.cat/centres/e3005492/integra_tecnologia/27_IT_coet_espacial.pdf