Pàgines

Carpeta d'aprenentatge per a l'alumnat de 6è d'educació primària. Estiu 2016

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu/