Pàgines

Hola ! Aquí us deixem tres enllaços amb diferents comprensions lectores que pots corregir al moment.

Utilitzeu el navegador Internet Explorer per  treballar.

COMPRENSIÓ LECTORA LLENGUA CATALANA 1

COMPRENSIÓ LECTORA LLENGUA CATALANA 2

COMPRENSIÓ LECTORA LLENGUA CATALANA 3